Fight Card

Manny Pacquiao Pacquiao

62-8-2
Match 1

Chihiro Suzuki Suzuki

0 - 0 - 0

Mikuru Asakura Asakura

17-4-0
Match 2

Ren Hiramoto Hiramoto

3-3-0

Hiromasa Ougikubo Ougikubo

26-8-2
Match 3

Makoto Shinryu Shinryu

17-2-1

Yutaka Saito Saito

21-8-2
Match 4

Yuta Kubo Kubo

4-1-0

Ryusei Ashizawa Ashizawa

0-1-0
Match 5

Koji Tanaka Tanaka

1-0-0

Hiroaki Suzuki Suzuki

4-3-0
Match 6

Ren Sugiyama Sugiyama

0-1-0

John Dodson Dodson

Match 7

Takaki Soya Soya

Tai Emery Emery

Match 8

Charisa Sigala Sigala

Hideo Tokoro Tokoro

35-33-2
Match 9

Hiroya Kondo Kondo

9-12-1

Rena Kubota Kubota

14-5-0
Match 10

Kate Oyama Oyama

5-6-0

Manny Pacquiao Pacquiao

62-8-2
Match 11

Chihiro Suzuki Suzuki

0-0-0